podatnik VAT

Czy wiesz kiedy musisz zacząć płacić podatek VAT? Jeżeli wartość sprzedaży w poprzednim roku przekroczyła kwotę 200 tys. to masz obowiązek zarejestrować się jako podatnik VAT. Wówczas do wartości sprzedaży nie wliczasz kwoty podatku oraz nie bierzesz pod uwagę dostaw towarów i świadczonych usług uwzględnionych w art. 113 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. W jakich przypadkach dokładnie masz obowiązek rejestracji podatnika VAT?  Czy mamy wybór i czym możemy obejść rejestrację? Przekonajmy się!

Przeczytaj też: https://www.ipo.pl/rejestracja-podatnika-vat-kiedy-musisz-to-zrobic/ 

Limity, które obowiązują w przypadku rejestracji 

W przypadku kiedy otwierasz swoją działalność w czasie trwania roku, obliczasz limit w zależności od liczby miesięcy, które pozostały do końca roku kalendarzowego i w tym celu sprawdzasz czy nadszedł już czas na rejestrację Jeżeli rozpoczynasz działalność w trakcie roku, to limit obliczasz proporcjonalnie do liczby miesięcy, jakie pozostały do zakończenia danego roku kalendarzowego.

Kiedy masz obowiązek rejestracji podatnika VAT?

Niezależnie od wartości zrealizowanej sprzedaży, masz obowiązki rejestracji podatnika VAT, w momencie kiedy, dostarczasz:

 • towary wymienione w załączniku nr 12 do ustawy o podatku od towarów i usług,
 • towary opodatkowane podatkiem akcyzowym, z wyjątkiem: energii elektrycznej, wyrobów tytoniowych, samochodów osobowych, innych niż wymienione w lit. e, zaliczanych do środków trwałych podlegających amortyzacji,
 • budynki, budowle lub ich części, w przypadkach, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a i b,
 • tereny budowlane,
 • nowe środki transportu,
 • towary w związku z zawarciem umowy na odległość,
 • części do pojazdów samochodowych i motocykli.

Rejestracja taka jest obowiązkowa również w przypadku, kiedy świadczymy usługi:

 • prawnicze,
 • w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego,
 • jubilerskie,
 • ściągania długów, w tym factoringu,
 • nie masz siedziby działalności gospodarczej na terytorium Polski.

Czy masz wybór rejestrować się jako podatnik VAT?

Tak, istnieje taka możliwość. Masz wybór w przypadku, gdy:

 • wykonujesz jedynie czynności, które wymienione w art. 43 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług,
 • rozpoczynasz działalność w bieżącym roku podatkowym i nie przekroczysz limitu wartości sprzedaży 200 tys. zł netto,
 • nie masz w Polsce siedziby swojej działalności gospodarczej, stałego miejsca jej prowadzenia, stałego miejsca zamieszkania czy miejsca pobytu i wykonujesz na terytorium Polski wyłącznie czynności takie jak np. usługi transportowe, lub usługi telekomunikacyjne świadczone na rzecz osób niebędących podatnikami. Więcej na ten temat dowiesz się z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie określenia podatników niemających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego.
 • w ubiegłym roku Twoje przychody ze sprzedaży nie przekroczyły limitu 200 tys. zł netto,

Zobacz też: http://www.dzialaj.pl/spoldzielnia-jak-ja-zalozyc/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here