Jak zarejestrowac firmę bez wychodzenia z domu

W czasach szeroko rozwiniętej komputeryzacji i cyfryzacji, osoby fizyczne, które postanowiły założyć działalność gospodarczą mogą to zrobić w zaciszu domowym, unikając kolejek jakie zazwyczaj są we wszelkich instytucjach państwowych. Każda osoba fizyczna, czyli każdy obywatel od chwili narodzenia aż do śmierci, po ukończeniu osiemnastego roku życia może założyć własną działalność gospodarczą. Rejestracja firmy przez internet jest stosunkowo prosta. W pierwszej kolejności należy założyć ePUAP, czyli powszechnie zwany profil zaufania (eGo) lub należy stworzyć certyfikat kwalifikowany. Powyższe niezbędne jest do uzyskania podpisu elektronicznego, który będzie nas identyfikował w sieci.
Następnym krokiem jest internetowa rejestracja działalności gospodarczej w CEIDG czyli Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Warto zaznaczyć, że rejestracja na portalu jest bezpłatna dla wszystkich podmiotów. Aby rejestracja przebiegła sprawnie musimy przygotować niezbędne informacje i dane, które nas dotyczą. Przede wszystkim imię i nazwisko oraz adres zamieszkania oraz adres siedziby firmy. Potrzebne będą również numery PESEL, NIP, REGON (o ile przedsiębiorca takowe posiada). Ważne jest wskazanie daty rozpoczęcia działalności gospodarczej jak również informacja o przedmiocie wykonywanej przez nas działalności tak zwany numer PKD (Polska Klasyfikacja Działalności) na przykład firma zajmująca się posadzkarstwem; tapetowaniem i oblicowywaniem ścian będzie widniała pod symbolem 43.33 lub 43.33.Z – Z oznacza podklasę. Kolejnym istotnym krokiem jest ustalenie formy opodatkowania i wskazania częstotliwości tych opłat np. raz na kwartał lub na miesiąc. Niezależnie czy prowadzimy jednoosobową działalność gospodarczą czy też zatrudniamy większą ilość pracowników niezbędnym wydaje się założenie konta bankowego, również przez internet. Warto poświęcić chwilę na założenie takowego konta, aby móc w prosty i czytelny sposób rozgraniczać pieniądze prywatne od tych pochodzących z naszej firmy, ułatwi to także późniejsze rozliczanie naszych środków finansowych. Oprócz oszczędności czasu, rejestracja firmy przez internet gwarantuje nam natychmiastowe wyszukiwanie i wskazywanie błędów przez system CEIDG dzięki czemu szybko i spranie możemy nanieść poprawki. Podczas rejestracji w urzędzie w sytuacji gdy dojdzie do błędnego wypełnienia druku rejestracyjnego, należy w nieprzekraczalnym terminie 7 dni złożyć odpowiednią korektę. Warto wspomnieć o sytuacjach w których nie musimy rejestrować naszej działalności w CEIDG. Uprawnionymi do tego podmiotami są osoby będące rolnikami i chcące zająć się produkcją wina poniżej 100 hektolitrów w ciągu jednego roku podatkowego. Zwolnieni są także rolnicy pragnący prowadzić działalność turystyczną lub agroturystyczną związaną z wynajmem pokoi czy też sprzedażą posiłków. Ostatnią grupę stanowią rolnicy, którzy chcą prowadzić działalność o charakterze typowo rolniczym tj. związanych z hodowlą i chowem zwierząt, uprawą roli, rybactwem czy też leśnictwem.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here